प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश
कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
रुपन्देही ,नेपाल

केन्द्रित बजेटको मासिक प्रगति रिपोर्टिंग सफ्टवेयर

Login area